Inschrijfgeld seizoen 2018-2019

Beste Schutters,

De vereniging SV PGSN streeft ernaar om de kosten welke gemaakt worden voor het organiseren van wedstrijden zo laag mogelijk te houden.
Echter gezien de stijging van de algehele kosten en een aantal onverwachte kosten zijn we als vereniging genoodzaakt het inschrijfgeld voor deze wedstrijden iets te verhogen. Namelijk naar het niveau van 2016.
Daarnaast komt de korting die voor leden van de SVPGSN te vervallen.
Het inschrijfgeld wordt als volgt:

1e discipline € 12,50
2e discipline € 10,00
overige disciplines € 7,50

De korting voor jeugdige schutters blijft wel bestaan.
De jaarlijkse contributie voor de SV PGSN blijft wel hetzelfde.

Nieuwe menuoptie “PG-UK”

Er is weer extra informatie toegevoegd aan de site. Hiervoor hebben we een nieuwe menu-optie toegevoegd.

Veel leesplezier!