Uitleg klassement

Klassement

Om aanspraak te maken op klassement prijzen dient men het aantal klassementswedstrijden dat seizoen, minus drie, te schieten voor elke discipline die men meedoet.

Het klassement wordt bepaald over de gemiddelde score van de beste door de schutter geschoten wedstrijden in de betreffende discipline. Bij de berekening van de gemiddelde score telt een mouche als 0.001 punt. Bij gelijke eindstand in het klassement zal eerst bekeken worden wie de meeste wedstrijden in het klassement heeft geschoten, geeft dit ook een gelijk resultaat dan volgt een “count back” over de gemiddelde score van het klassement (diegene die zijn laatste wedstrijd het hoogste heeft geschoten heeft dan de hogere plaats).

Dit betekent dat het schieten van meer wedstrijden in een seizoen in vrijwel alle situaties een betere positie oplevert.

Een schutter kan zich inschrijven voor het NK als hij  aan minimaal twee klassement wedstrijd heeft deelgenomen van de desbetreffende discipline. Voor de NK 300 is dit één klassement wedstrijd. Indien er meer inschrijvingen zijn dan dat er baancapaciteit is, zullen de schutters met de meeste deelnames aan klassement wedstrijden voorrang krijgen.

De NK wordt in overleg met de KNSA georganiseerd op één van de onder “verenigingen” genoemde SV’s. De KNSA wordt verzocht om minimaal één KNSA official beschikbaar te stellen om toe te zien op het goed verlopen van de wedstrijd en het tellen van de resultaten.