Bestuursmededeling

Beste leden, medeschutters,

Onze vereniging bestaat in december inmiddels al weer 4 jaar. We hebben vanaf december 2015 tot heden een behoorlijke groei doorgemaakt. Zowel wat betreft leden (90) als ontwikkeling van onze discipline en acceptatie daarvan bij de KNSA.

Vanaf het begin is er voor gekozen om met meerdere bestuurders te werken (op dit moment 6 bestuurders). Vanwege het opzetten van de vereniging, uitwerken disciplines enz. was dit toen ook wel noodzakelijk. Omdat alles nu goed geregeld is, is de noodzaak voor een bestuur met 6 mensen dan ook niet meer noodzakelijk. Besluitvorming met 6 mensen is ook niet altijd handig.

We willen dan ook een bestuurswijziging doorvoeren met ingang van het nieuwe seizoen.

Het dagelijks bestuur zal aanblijven te weten:

Voorzitter : Piet Damen
Penningmeester : Jan van Houwelingen
Secretaris : Karin Benschop

Daarnaast gaan we werken met 2 commissies, een schiettechnische commissie en een wedstrijdcommissie.

Schiettechnische commissie: Gerco Damen, Tim van de Poel, André Wevers
Wedstrijdcommissie : Koos Bombeeck,  vacature

De volgende bestuurders zullen per volgend seizoen hun functie als bestuurder neerleggen:
Koos Bombeeck
Mark Damen
Tim van de Poel

Seizoen 2018-2019

Beste Schutters,

De vereniging SV PGSN streeft ernaar om de kosten welke gemaakt worden voor het organiseren van wedstrijden zo laag mogelijk te houden. Gezien de stijging van de algehele kosten zijn we als vereniging genoodzaakt het inschrijfgeld voor deze wedstrijden iets te verhogen, namelijk naar het niveau van 2016. Daarnaast komt de korting die voor leden van de SV PGSN te vervallen.

Het inschrijfgeld wordt als volgt:
1e discipline € 12,50
2e discipline € 10,00
overige disciplines € 7,50

De korting voor jeugdige schutters blijft wel bestaan. De jaarlijkse contributie voor de SV PGSN blijft ook gelijk.

Bovendien hebben we gekeken naar de klasse indeling per discipline.  Afgelopen jaar hebben in de discipline PG100-Open er 4 tot 7 schutters in de A-klasse mee gedaan, in de discipline PG50 A-klasse waren 4 tot 5 deelnemers.
Zoals het reglement voorschrijft moeten er meer dan 30 schutters in een Discipline mee doen om de discipline in 2 klasse te delen, sinds de invoering van de TR discipline halen we dat niet meer.
Daarom is besloten om het komend seizoen in elke discipline één klasse te hanteren (H-Klasse).

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV PGSN.

PGSN toelating KNSA

Het bestuur van SV Precisie Geweer Schutters Nederland deelt met vreugde mee dat de vereniging per 10 juni 2016 als lid is toegelaten tot de KNSA. Het toegekende verenigingsnummer is 8301.

Klik op deze link om te zien wat de doelstellingen van de PGSN zijn.

GEBOREN!

GEBOREN!

Op 17-12-2015 is “Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland” opgericht.

Wij willen dit heugelijke feit via deze website met jullie delen.

Met een aantal enthousiaste Precisie Geweer Schutters hebben we de handen ineen geslagen, en nagedacht over het feit “hoe kunnen wij het Precisie schieten nog meer van dienst zijn” ?

Iets om te vieren!

Iets om te vieren!

Lees verder