Sponsoren


Eerst volgende wedstrijd

 


Welkom!

SEIZOEN 2018 - 2019

Het nieuwe PG wedstrijdseizoen gaat weer van start waarin wij als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland iedereen weer een goed en gezellig seizoen toewensen.

Wij proberen als Schietsport Vereniging Precisie Geweer Schutters Nederland regels en reglementen zo te maken, dat iedere schutter op zijn niveau, een eerlijke wedstrijd kan schieten.

Dit is echter niet altijd even makkelijk omdat veel schutters de grenzen van deze regels opzoeken en wij daardoor genoodzaakt worden deze regels aan te passen.
Met de invoering van de Target klasse en de daarbij behorende regels, hebben wij geprobeerd om een eerlijk speelveld te creëren waarbij de schietkunst van de schutter centraal staat. Ook realiseren wij ons dat er altijd een verschil in materiaal zal zijn. Dit om de simpele reden dat de ene schutter nou eenmaal meer over heeft voor zijn sport dan de andere schutter. Hierop kun je dus onmogelijk een onderscheid maken.

Voor de duidelijkheid:   Iedere schutter kan meedoen aan deze wedstrijden.

De wedstrijdleiding zal bepalen in welke dicipline een bepaald wapen thuishoort.